SỤP Ổ GÀ

Một người cha xứ già tuần nào cũng nghe lời xưng tội của con chiên rằng: Thưa cha! Hôm qua con vừa phạm tội ngoại tình!
Ông nhận thấy rằng nếu tuần nào cũng nghe từ này thì không tốt, nên trên toà giảng ông đã thông báo cho giáo dân rằng: Nếu khi các con có lỡ phạm tội ngoại tình thì khi xưng tội hãy xưng rằng: "Cha ơi! Hôm qua con vừa sụp ổ gà!" Như vậy cha sẽ hiểu và cầu nguyện Chúa tha tội cho các con!

Cứ như thế thời gian trôi đi giáo dân đã quen với những từ mà vị cha già đã quy định.
Thời gian trôi đi đã đưa vị cha già về với Chúa.
Rồi một vị cha trẻ khác được đưa đến để trông coi nhà thờ. Hằng tuần ông lại cứ thắc mắt tại sao khi trong giờ xưng tội người ta lại than phiền nhiều về tình trạng đường sá đến vậy.
Một hôm họp hội đồng thành phố. Người cha cũng được mời tham dự. Do công việc ở nhà thờ hơi bận rộn nên ông đến trễ. Ông được nghe Giám Đốc Sở Giao Thông Công Chánh báo cáo về tình hình giao thông: Ông GĐ sở báo cáo rằng tình hình giao thông của thành phố là tốt hơn năm trước, đường xá được bê tông và nhựa hoá toàn thành phố. Tại nạn đã giảm hẳn. Sau khi ông giám đốc sở phát biểu xong người ta mời vị Cha xứ phát biểu. Ông bực mình hỏi ông GĐ Sở GTCC : Có thiệt là đường xá anh làm đàn hoàn không? Tại sao tuần nào tôi cũng nghe giáo dân tham phiền bị sụp ổ gà. Ông giám đốc sở hiểu chuyện nhẻm miệng cười.
Vị cha xứ tức giận nói: Anh còn cười được sao! Hôm qua vợ của mới nói với tôi là cô ấy bị sụp ổ gà!
Ông Giám Đốc sở tái mặt. Còn cả hội trường cười vang. Ông chủ tịch UBND TP nhìn ông Giám Đốc Sở cười nắc nẻ!
Vị cha nghiêm nghị quay về hướng ông chủ tịch: Ông không có trách nhiệm với xã hội thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình chứ? Hôm qua bà nhà báo với tôi là tuần rồi bà sụp ổ gà 3 lần và chân còn dang bị sái nữa kìa......

0 comment:

Post a Comment

Copyright © --::Aloyou::--