Giới hạn cho phép của tình yêu??

Tôi bàng hoàn nhận ra
Điều vô cùng đơn giản
Đó có phải chính là
Tình yêu và giới hạn.

--------------
Tôi không muốn làm bạn.
Tôi chỉ cần tình yêu!!!!!!!1
--------------
Có phải khó lắm không
Khi nghĩ về quá khứ
Người ấy đã từng yêu
Và vượt qua giới hạn
------------
Tôi tự hỏi lòng mình
Giới hạn là cái chi
Khi lòng tôi còn nghi
Đó là điều đáng trách..........
---------
Ôi cuộc đời như thế
Tôi như bị thôi miên
Luôn nghĩ về người ấy
Cho dù tôi đã thấy
Cái không thuộc về tôi
Xa là điều phải nói
Ánh mắt lại thờ ơ
Sự nghiệp tôi lập lờ
Mong manh và dễ vỡ
Hãy chấm dứt mau đi
Cho tôi thêm sức mạnh
Xóa tan án mây mờ
Phất cờ xây sự nghiệp.
-----------------------
Tình yêu và giới hạn
Tạm gác sang một bên.

0 comment:

Post a Comment

Copyright © --::Aloyou::--