Họa sĩ này pro wá đi

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời
Ai mà không xem thì bỏ phí cả cuộc đời. Nghệ thuật là trên tất cả. Đầu ốc bậy bạ thì sẽ nghĩ sâu xa kaka

0 comment:

Post a Comment

Copyright © --::Aloyou::--